Afmeldingspolitik

 

Afmeldes behandling mindre end  6 timer før opkræves halvdelen af behandlingens pris.